Teisės aktai reglamentuojantys kibernetines saugas ir reikalavimus infrastruktūrai

 • Lietuvos Respublikos Kibernetinio Saugumo Įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f6958c2085dd11e495dc9901227533ee/asr

 • Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr

 • Nutarimas dėl bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454399/asr

 • Nutarimas dėl bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454399/asr

 • Įsakymas dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/117a33f038cb11eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=-1bn3bs0lo

 • Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr

 • Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas (ES) 2016/679 GDPR BDAR

HTTPS://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/LT/TXT/?URI=CELEX%3A32016R0679

 • ISO/IEC 27001

HTTPS://WWW.ISO.ORG/ISOIEC-27001-INFORMATION-SECURITY.HTML

 • ISO/IEC 27002:2013

HTTPS://WWW.ISO.ORG/STANDARD/54533.HTML

 • CIS CONTROLS V8

HTTPS://WWW.SANS.ORG/BLOG/CIS-CONTROLS-V8/

 • PCI SECURITY STANDARDS

HTTPS://WWW.PCISECURITYSTANDARDS.ORG/DOCUMENT_LIBRARY/

 • ISO/IEC 27005:2022

https://www.iso.org/standard/80585.html

Contact Us

(246) 462-3523

1234 Divi St. #1000, San Francisco, CA

Monday-Friday: 8am – 5pm

Get Started

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum p