IT infrastruktūros ir saugumo sprendimai

Klaipėdos mokslų technologijų parke įsikūrusi kompanija Infotech. Esame tinklų inžinieriai, mokslininkai, kibernetinio saugumo, informacinių technologijų, specialistai. Teikiame aukštos kvalifikacijos vieningas tinklų inžinerijos ir kibernetinio saugumo paslaugas. 

Saugumo sprendimai

IT auditai, tinklo pažeidžiamumų skenavimas, penetration testai, remediation planai, incidentų valdymo planai ir dokumentacija

Informacijos saugumo sprendimai

Darbo vietų apsauga, BDAR užtikrinimas technologijomis, kibernetinio saugumo mokymai

Darbo vietų priežiūra

Teikiame visą paslaugų, susijusių su kompiuterizuotų darbo vietų priežiūra, paketą

Tinklo įranga ir priežiūra

SIEM, analitiniai įrankiai, prevencijos užtikrinimui, kibernetiniam saugumui ir tinklų infrastruktūros teikiama įranga, konsultacijos, konfigūravimas ir aptarnavimas

Serverių aptarnavimas

Serverių infrastruktūros priežiūra, konfigūravimas, įrengimas. Atsarginių kopijų sprendimai

Specifikacijų rengimas

Informacinių technologijų sprendimų kūrimo, diegimo, priežiūros ir vystymo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos parengimo paslaugos

Atitikties vertinimai šių teisės aktų ir standartų reikalavimams:

 • LR teisės aktų, reglamentuojančių informacijos saugos ir kibernetinio saugumo valdymą
 • LR teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinės apsaugos valdymą ir GDPR (BDAR)
 • ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002
 • CIS18 (SANS20)
 • Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Technologiniai sprendimai

 • Tapatybių ir teisių valdymo sprendimai (IDM)
 • Privilegijuotų naudotojų veiksmų kontrolės sprendimai (PAM)
 • Vartotojų elgsenos stebėjimo sprendimai
 • Tinklo ir kibernetinių atakų monitoringo sprendimai (NMSM)
 • Aplikacijų saugumo testavimo sprendimai (VM & PS)
 • Saugumo informacijos ir įvykių valdymo sprendimai (SIEM)
 • Kibernetinio saugumo mokymai ir simuliacijos

Apie mus

Patikimas IT paslaugų partneris

Glaudžiai dirbdami su universiteto mokslininkais, privačiomis organizacijomis, kuriant bendrus projektus ir sprendimus, esame sukaupę didelę patirtį informacinėse technologijose specialistai.  

Mūsų kompetencijų sritys apime tiek inžinerinis, tiek informacinių technologijų projektų valdymo, teisinio vertinimo paslaugas. Tinklo optimizavimo sprendimai (SD-WAN, VPN, Dynamic routing…). Tinklo apsaugos sprendimai (AntiSpam, NAC solutions). SCADA sistemų apsauga. Tinklo stebėjimo ir analizės sprendimai. Nutolusių taškų apjungimas. Darbo vietų apsauga/autorizavimas/stebėjimas

Neįmanoma įsivaizduoti šiuolaikinės įmonės be IT infrastruktūros. Dažniausiai tai yra darbuotojų kompiuteriai, spausdintuvai, kompiuteriniai tinklai. Tokiu atveju įmonei gali užtekti vieno IT administratoriaus. Didėjant įmonės IT resursų kiekiui, didėja ir juos prižiūrinčio personalo reikalingų kompetencijų įvairovė. Taip įmonė gali tapti priklausoma nuo kelių IT darbuotojų bei jų specializacijų sričių.

Nepriklausomai nuo to, kokios didelės rizikos ir skubios kibernetinio saugumo problemos jums kyla, mūsų ekspertai užtikrins, kad pasieksite reikiamą rezultatą. Mes tai darome teikdami paprastus sprendimus jūsų sudėtingiems iššūkiams spręsti.

Siekdami pragmatiškų ir greitų rezultatų, bendradarbiaujame su jumis ir jūsų vidiniais specialistais, kad visiškai suprastume jūsų rizikas ir tikslus ir suteiktume reikalingus ekspertinius išteklius ir pajėgumus, kad išspręstume jūsų didelės rizikos kibernetinio saugumo ir tinklų problemas.

Atstovaujame šiuos gamintojus

Prevencija

Apsauga nuo duomenų nutekėjimo

Duomenų praradimo prevencija (DLP) yra įrankių ir procesų rinkinys, naudojamas siekiant užtikrinti, kad įmonės darbuotojai tyčia ar netyčia neprarastų ar nesidalintų įmonei jautrias informacija. DLP programinė įranga leidžia suklasifikuoti jautrius, konfidencialius ir svarbius duomenis ir nustatyti jų naudojimo tvarką. Duomenų praradimo prevencijos programinė įranga stebi bei kontroliuoja duomenų judėjimą, naudojimą ir teikia ataskaitas, kad būtų galima laiku reaguoti į įvykius.

Kontaktai

+370 674 42048

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

Vilhelmo Berbomo g. 10, 92221 Klaipėda

Susiekite konsultacijai. Pateiksime individualius, organizacijos poreikiams pritaikytus sprendimų pasiūlymus ir rekomendacijas.

Informacinių tinklų vertinimas

Kibernetinio saugumo, SIEM, SOC, ugniasienių ir kiti saugos sprendimai

Informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra